Elementy HTML5

Plansze Interaktywne 2017/2018

URL:
https://www.plotkarka.eu/Pi/html5/
Autor:
Radosław Kowaluk

Historia hipertekstu

tlo Layer 1 1989 2014 2010 1.1 1999 4.1 5 1991 HTML 1997 XHTML 2017 5.2

Streszczenie

Elementy HTML5 są częścią Plansz interaktywnych, zawierającą porównanie Modularyzacji XHTML, rekomendacji HTML5 oraz HTML 5.1 i 5.2 (częściowo).

Strony zawierają wykaz elementów, atrybutów i ich wartości z opisem i/lub tłumaczeniem, definicje kluczowych pojęć, przykłady interaktywne (z uwagami) i wykaz źródeł.

Indeksami górnymi HTML5, HTML5.1 i HTML5.2 oznaczono nowe elementy języka HTML.

Dokumenty są dopełnieniem Kart pracy (KP):
http://plotkarka.eu/KP/index.html

Status dokumentu

Struktura opracowania, oprócz wstępu, jest zgodna z rozdziałem 4. "The elements of HTML" rekomendacji HTML5 z pominięciem zagadnień API, DOM oraz programowania, które są opisane w innej części.

Wstęp odnosi się do różnych dokumentów i rekomendacji W3C (historia i teraźniejszość).

Suplement odnosi się do różnych dokumentów i rekomendacji W3C (teraźniejszość i przyszłość).

Podział na pliki jest autorski, wynikający zakresu i podobieństwa omawianych zagadnień.

Spis treści

Spis tabel

Przyjęta notacja

Język HTML5 dopuszcza różne formy zapisu kodu. W planszach obowiązują zasady języka XML.

Nazwy elementów zapisywane są małymi literami.

Elementy puste zamykamy.

Atrybuty logiczne (nie posiadające wartości) w przykładach zapisywane są w postaci:
np. nazwa atrybutu="nazwa atrybutu".

Przeznaczenie

Elementy, atrybuty, wartości