ikona Moduły CSS3

Plansze interaktywne 2018/2019

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/css3/index.html
Autor:
Radosław Kowaluk

26 lat Internetu

tlo Layer 1 1989 2012 2011 2.1 1994 CSS 1999 Color ? Selectors Media CSS4 CSS3 2001 Layer 2

Streszczenie

"Moduły CSS3" są częścią Plansz interaktywnych, zawierającą porównanie dokumentacji CSS 2.1, która jest rekomendacją W3C i modułów CSS3 (oficjalna lista modułów i zmian: http://www.w3.org/Style/CSS/current-work).

Strony zawierają wykaz styli, wartości i ich interpretacji z opisem i/lub tłumaczeniem, przykłady interaktywne i wykaz źródeł.

Indeksem CSS3 oznaczono nowe elementy języka.

Status dokumentu

Struktura opracowania jest zgodna z podziałem CSS3 na moduły a kolejność zgodznie ze standardem CSS 2.1.

Nowe elementy języka (Moduły), których nie było w dokumentacji CSS 2.1 wymieniono na końcu spisu i oznaczono gwiazdką.

Spis treści

Spis treści

Załączniki/Dodatki

W przygotowaniu

Konwencje

Plansze Interaktywne

Oznaczenia w tabelach wartościowań:

Własność, typ, lista własności
x: lub lista
y; lub y
przykład x: y;
| (alternatywa)
x:
y1;y1;
x: y1;x: y2;
|| (przynajniej jedna)
x:
y1; || y2;
x: y1;x: y2;
x: y1 y2;
&& (obowiązkowo wszystkie)
x:
y1; && y2;
x: y1 y2:
y; {n,k} (występuje przynajmniej n razy i maksymalnie k razy)
x:
y; {n,k}
x: y1 y2 ... yn;
x: y1 y2 ... yn yn+1;
...
x: y1 y2 ... yn ... yk;
Własności dwuargumentowe
x:y1y2
z1x: y1 z1;x: y2 z1;
z2x: y1 z1;x: y2 z2;

Przykłady interaktywne:

Kod w polach tekstowych, jest edytowalny i interpretowany przez ramkę. Mogą wystąpić różnice w zależności od wersji przeglądarki.

Rekomendacje W3C

Elementy i atrybuty języka dokumentu

Definicje własności CSS

Definicja każdej właściwości CSS rozpoczyna się od krótkiego przedstawienia najważniejszych informacji, które definiowane sa następująco:

'nazwa-własności'

Wartość:dozwolone wartości i składnia
Wartość domyślna:wartość domyślna (początkowa)
Zastosowanie:elementy, do których odnosi się dana własność
Dziedziczenie:informacja czy dana własność jest dziedziczona
Wartości procentowe:sposób interpretacji wartości procentowych
Media:informacja, dla których grup mediów dana własność jest przeznaczona
Wartość obliczana:sposób wyznaczania wartości obliczanej

Wyliczenia wartości mogą mieć następującą postać:

Po każdym typie, słowie kluczowym lub grupie w nawiasach kwadratowych może wystąpić jeden z poniższych modyfikatorów:

W CSS3 występuje dodatkowo:

Wybrane wyróżnienia: