Role Attribute 1.0

Plansza interaktywna kwiecień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/role-attribute/index.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Niniejszy dokument określa atrybut zaprojektowany w celu poprawy dostępności i semantycznności znaczników. Został on opracowany ze społecznością "dostępności" i innymi grupami (W3C), aby ułatwić opis znaczenia treści dokumentu.

Atrybut role w HTML5

Zgodność

Role Attribute nie stanowi autonomicznego dokumentu. Ma być włączony do innych języków, takich jak SVG, HTML lub XHTML.

Atrybut role w XHTML

Atrybut Role

Ta specyfikacja definiuje atrybut role. Atrybut role przyjmuje jako wartości jeden lub więcej TERMorCURIEorAbsIRIs oddzielonych spacją, które są zdefiniowane w [ RDFa-CORE ]. Każda wartość IRI, która odpowiada słowu powinna być zdefiniowany w OPB.

Atrybut role i CSS3

Korzystanie z atrybutu role w standardzie RDFa

nd.

Atrybut role i CSS3


[role-attribute]
Role Attribute 1.0; W3C Recommendation 28 March 2013; URL: http://www.w3.org/TR/role-attribute/
[WAI-ARIA]
James Craig; Michael Cooper et al. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0. 24 February 2009. W3C Working Draft. URL: http://www.w3.org/TR/2009/WD-wai-aria-20090224