API dokumentów HTML

Plansza interaktywna styczeń 2016

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/dom.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Obiekt dokument

Metody i właściwości obiektu document

Zarządzanie zasobami metadanych
Własność Opis
document.referrer URI strony, która przekierowała na bieżącą stronę.
document.cookie[= value] lista ciasteczek dokumentu lub zapis ciasteczka
document.lastModified Data ostatniej modyfikacji dokumentu
document.readyState Stan załadowania dokumentu loading | complete

Metadane dokumentu

Dostęp do drzewa DOM
Własność Opis
document.head węzeł head strony
document.title [ = value ] Pobiera lub ustawia tytuł strony
document.body [ = value ] węzeł body strony

Dostęp do drzewa DOM

Dostęp do drzewa DOM

Dostęp do drzewa DOM
Własność Opis
document.images lista obrazów w dokumencie
document.embeds lista obiektów zagnieżdżonych
document.plugins lista zainstalowanych wtyczek
document.links lista odnośników w dokumencie
document.forms lista formularzy
document.scripts lista skryptów

Dostęp do drzewa DOM

Metoda getElementsByName
Metoda Opis
collection = document.getElementsByName(name) lista elementów z atrybutem name

Metoda getElementsByName

Elementy w DOM

Metoda getElementsByName

Elementy w DOM
Właściwość Opis
document.dir [ = value ] ustawia lub pobiera kierunek tekstu atrybutu dir
element.style obiekt reprezentujący atrybut style elementu
element.dataset pobiera atrybut data

Elementy w DOM


[HTML5;3]
HTML5; 3 Semantics, structure, and APIs of HTML documents;
W3C Recommendation 28 October 2014
URL: http://www.w3.org/TR/html5/dom.html