JUSH 2.0

JUSH (ang. JavaScript Syntax Highlighter) można stosować po stronie klienta do podświetlania składni następujących języków: HTML5, CSS3, JavaScript (ES7, DOM4), PHP, SQL, protokołów HTTP i SMTP, php.ini i Apache config.

Cechy

Online demo


Język:
<table border="1" onclick="alert(this.rows.length);">
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM tab");
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
?>
<tr>
<th><?php echo htmlspecialchars($row["title"]); ?></th>
<td style="text-align: right;"><?php echo $row["price"]; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>

Instrukcje instalacji

 1. Skopiuj pliki jush.css i jush.js do swojego katalogu.
 2. Dodaj następujący fragment przed tagiem </body> w pliku HTML:
  <script src="jush.js"></script>
  <script>
  jush.style('jush.css');
  jush.highlight_tag('code');
  </script>
  
  Wszystkie <code class="jush"> znaczniki zostaną podświetlone. Język jest określany przez nazwę klasy zaczynającej się od "jush-" (e.g. <code class="jush-js">). Domyślny język to htm. Możliwe jest również użycie <code class="language-*">.

Alternatywnie formatowanie składni tekstu pojedynczego to jush.highlight(language, text).

O stronie

Strona powstała na podstawie projektu JavaScript Syntax Highlighter.