Kody i encje

Znaki i symbole specjalne

Adres:
http://plotkarka.eu/pomoce/kody_i_encje.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Znaki interpunkcyjne i specjalne
Znak, symbolEncjaKod Arial
wielokropek … …
cudzysłów prosty " " "
cudzysłów apostrofowy „ ” „ ” „ ”
cudzysłów ostrokątny « » « » « »
pauza — —
półpauza – –
spacja nierozdzielająca      
łącznik opcjonalny ­ ­ ­
łącznik nierozdzielający   ‑
paragraf § § §
and & & &
znak praw autorskich © © ©
Operatory matematyczne
Znak, symbolEncjaKod Arial
różny, nierówny≠ ≠
mniejszy&lt; &#60; <
większy&gt; &#62; >
mniejszy lub równy&le; &#8804;
większy lub równy&ge; &#8805;
należy&isin; &#8712;
suma mnogościowa&cup; &#8746;
iloczyn mnogościowy&cap; &#8745;
suma logiczna, lub&or; &#8744;
iloczyn logiczny, i&and; &#8743;
Strzałki
Kod (X)HTMLKod CSSArial 13px Kod (X)HTMLKod CSSArial 13px
&#8592; \2190 &#8593; \2191
&#8594; \2192 &#8595; \2193
&#8596; \2194 &#8597; \2195
&#8598; \2196 &#8599; \2197
&#8600; \2198 &#8601; \2199
&#10094; \276e &#10095; \276f
Generator kodów