Rozkład materiału nauczania

Zajęcia specjalizacyjne Aplikacje internetowe 2013/2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/
Autor:
Radosław Kowaluk
Semestr III - Programowanie PHP
Podręcznik Lp. Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w podstawie
programowej
Uwagi

[Z]ałącznik

[H]iperłącze

[PM]prezentacja multimedialna

1. 1.   Zajęcia organizacyjne - BHP, RP, PPŻ tak     [Z1] [Z2] [Z3]
2. 2.   Podstawa programowa, program nauczania, PSO nie     [Z1] [Z2] [Z3]
3. 3.   Wymagania. Hosting i domeny internetowe tak     [H1]
4. 4.   Wstęp tak     [PM]
5. 5.   Wstęp tak     [H1] [H2]
6. 6.   Wstęp tak      
7. 7.   Operatory tak     [PM]
8. 8.   Operatory tak     [H1] [H2]
9. 9.   Operatory tak      
10. 10.   Podprogramy tak     [PM]
11. 11.   Podprogramy tak     [H1]
12. 12.   Podprogramy tak      
13. 13.   Powtórzenie wiadomości tak      
14. 14.   Powtórzenie wiadomości tak      
15. 15.   Sprawdzian nie      
16. 16.   Instrukcje tak     [PM]
17. 17.   Instrukcje tak     [H1] [H2] [H3] [H4]
18. 18.   Instrukcje tak      
19. 19.   Funkcje tak     [PM]
20. 20.   Funkcje tak     [H1] [H2]
21. 21.   Funkcje tak      
22. 22.   Tablice tak     [PM]
23. 23.   Tablice tak     [H1]
24. 24.   Tablice tak      
25. 25.   Powtórzenie wiadomości tak      
26. 26.   Powtórzenie wiadomości tak      
27. 27.   Sprawdzian nie      
28. 28.   Formularze tak     [PM]
29 29   Formularze tak     [H1] [H2]
30. 30.   Formularze tak      
31. 31.   Pliki tak     [PM]
32 32   Pliki tak     [H1]
33. 33.   Pliki tak      
34. 34.   Suplement tak     [PM]
35. 35.   Suplement tak     [H1] [H2] [H3]
36. 36.   Suplement tak     [H1] [H2] [H3]
37. 37.   Powtórzenie wiadomości tak      
38. 38.   Powtórzenie wiadomości tak      
39. 39.   Sprawdzian nie      
  40,   CMS tak     [H1]