okno narzędzia główne

Tworzenie dokumentu

Wprowadzanie tekstu

Zamiana pomiędzy trybami wyświetlania widoku dokumentu

grupa widoki dokumentu

Wprowadzanie tekstu do dokumentu

Tryb Skrót klawiaturowy Opis
Zastępowanie Insert Zastępuje znaki
Indeks górny Ctrl = Frakcja górna
Indeks dolny Ctrl + Frakcja dolna
Wersaliki Caps Lock Wielkie (duże) litery

Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np. ©, ®, ™

grupa symbole

Zaznaczanie, edycja

Wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania: spacji, oznaczeń akapitów, znaków ręcznego podziału wyrazów, tabulatorów

Znak Skrót klawiaturowy Podgląd
Koniec akapitu Enter
Spacja Spacja ·
Spacja nierozdzielająca Ctrl Shift Spacja º
Podział wiersza Shift Enter
Tabulator Tab
Łącznik opcjonalny Ctrl - ¬

Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu

Aby zaznaczyć:

Edycja tekstu przez wprowadzanie, usuwanie znaków, słów w istniejącym tekście, zastępowanie istniejącego tekstu

Używanie prostego wyszukiwania podanego słowa, frazy

grupa edytowanie

Używanie prostego zastępowania określonego słowa, frazy

Kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi dokumentami

grupa schowek

Usuwanie tekstu

Użycie funkcji Cofnij i Ponów

Cofanie ostatnio wykonanych czynności

Aby cofnąć czynność, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Ponowne wykonywanie cofniętych czynności

Aby ponownie wykonać cofniętą czynność, kliknij przycisk Wykonaj ponownie na pasku narzędzi Szybki dostęp. Skrót klawiaturowy: CTRL+Y.

Załączniki