okno narzędzia główne

Formatowanie

Tekst

Zmiana formatu tekstu: kroju i wielkości czcionki

Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona

Wstawianie indeksów górnych i dolnych

grupa czcionka

Zmiana koloru czcionki

minipasek narzędzi

Zastosowanie dużych znaków (kapitaliki, wersaliki)

Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów

grupa ustawienia strony

Akapity

Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów

Wstawianie i usuwanie znaków przejścia do nowej linii

Stosowanie dobrych praktyk w wyrównywaniu tekstu: użycie wyrównywania, wcięć, tabulatorów zamiast spacji

Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justowanie), wyśrodkowanie

Wcięcia akapitu: od lewej, od prawej, wcięcie pierwszego wiersza

grupa akapit

Wstawianie, usuwanie i użycie tabulatorów (tabulator lewy, prawy, środkowy, dziesiętny)

Stosowanie dobrych praktyk w oddzielaniu paragrafów odstępami: stosowanie odstępów zamiast klawisza Enter

Ustawianie odstępu nad i pod akapitem. Wstawienie pojedynczego, 1,5 liniowego, o podwójnej linii odstępu wewnątrz akapitów

Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej listy(z jednym poziomem zagłębienia). Zmiana pomiędzy różnymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w prostej liście

Zastosowanie obramowania wokół akapitu, cieniowania/koloru tła akapitu

Style

Zastosowanie istniejącego stylu czcionki do wybranego tekstu

grupa style

Zastosowanie istniejącego stylu akapitu do jednego lub większej liczby akapitów

Zastosowanie narzędzia Kopiuj format

Załączniki