okno korespondencja

Korespondencja seryjna

Przygotowanie

Otwarcie, przygotowanie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej

grupa rozpoczynanie korespondencji seryjnej

Zaznaczenie listy adresowej (źródła danych) korespondencji seryjnej, również innego typu niż dokument tekstowy

Wstawianie danych w głównym dokumencie korespondencji seryjnej (listy, etykiety adresowe)

grupa wpisywanie i wstawianie pól.png

Wydruki

Łączenie listy adresowej z listem, etykietą adresową jako nowy plik lub wydruk

grupa podglad wyników.png

Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów, etykiet

grupa kończenie

Załączniki