Interpreter pseudokodu

ctrl+enter

Output


				 

O projekcie

Linki: Algorytmy na maturze, Algorytmy z podstawy programowej

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych [1].

Algorytmy maturalne

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych pseudokodów algorytmów maturalnych do przetestowania.

Szkoła podstawowa

Klasa IV-VI

Uczeń:

formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów, np.

wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie
wypisz 2 + 3 - 4
wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie
ilosc ← 2
cena ← 4
wypisz ilosc * cena
liczenie średniej
a ← 2
b ← 4
wypisz "Średnia z liczb wynosi " + (a + b) / 2
Pole kwadratu
a ← 2
jeżeli a > 0
 wypisz "Pole kwadratu = " + a * a
Pole koła
r ← 0
jeżeli r > 0
 wypisz "Pole koła = " + 3.14 * r * r
w przeciwnym razie
 wypisz "Promień jest r ≤ 0"
Wartość bezwzględna
x ← -5
jeżeli x > 0
 wypisz "|x| = " + x
w przeciwnym razie
 wypisz "|x| = " + (-x)
Obwód trójkąta
a ← 5 b ← 5 c ← 5 
jeżeli a + b > c oraz a + c > b oraz b + c > a
 wypisz "O = " + a + b + c
w przeciwnym razie
 wypisz "To nie jest trójkąt"

osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego i największego,

znalezienie elementu największego
a ← 2
b ← 4
c ← 5
jeżeli a > b oraz a > c
 wypisz "Największa = " + a
jeżeli b > a oraz b > c
 wypisz "Największa = " + b
jeżeli c > a oraz c > b
 wypisz "Największa = " + c

Klasa VII - VIII

Średnia arytmetyczna
oceny ← [6, 3, 4, 5]
d ← dlugosc(oceny)
suma ← 0
dopóki d ≠ 0 wykonuj
 suma ← suma + oceny[d]
 d ← d - 1
wypisz "Średnia = " + suma / dlugosc(oceny)

twierdzenia z matematyki

Twierdzenie Pitagorasa
a ← 2
b ← 4
c ← 5
odp ← ""
jeżeli a * a + b * b = c*c
 odp ← "jest"
w przeciwnym razie
 odp ← "nie jest"
wypisz "Trójkąt " + odp + " prostokątny."

na liczbach naturalnych

Algorytm Euklidesa z resztą z dzielenia
a ← 9
b ← 6
dopóki b ≠ 0 wykonuj
 c ← a mod b
 a ← b
 b ← c
wypisz "NWD = "+a
Algorytm Euklidesa z odejmowaniem
a ← 9
b ← 6
dopóki a ≠ b wykonuj
 jeżeli a > b 
  a ← a - b
 w przeciwnym razie
  b ← b - a
wypisz "NWD = " + a
Badanie podzielności liczb
a ← 9
b ← 2
jeżeli a mod b = 0
 wypisz a+" jest podzielne przez "+b
w przeciwnym razie
 wypisz a+" nie jest podzielne przez "+b
Wyodrębnianie cyfry danej liczby
liczba ← 2345
kopia ← liczba
cyfry ← ""
cyfra ← 0
dopóki liczba ≠ 0 wykonuj
  cyfra ← liczba mod 10
  cyfry ← cyfry + " " + cyfra
  liczba ← liczba div 10
wypisz "Cyfry liczby " + kopia + " to:" + cyfry

wyszukiwania i porządkowania

wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym
zbior ← [2, 3, 4, 5]
d ← długość(zbior)
szukana ← 4
dopóki d ≠ 0 wykonuj
 jeżeli zbior[d] = szukana
  wypisz "tak" 
 d ← d - 1
wyszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym
zbior ← ["Ala", "Ela", "Ola"]
d ← długość(zbior)
szukana ← "Ala"
dopóki d ≠ 0 wykonuj
 jeżeli (zbior[d] = szukana)
  wypisz szukana+" jest w zbiorze"
 d ← d - 1

znalezienie elementu najmniejszego i największego

wyszukiwanie elementu największego
zbior ← [2, 6, 4, 5]
d ← długość(zbior)
max ← zbior[d]
dopóki d ≠ 0 wykonuj
 jeżeli zbior[d] > max
  max ← zbior[d]
 d ← d - 1
wypisz "Element największym = " + max
wyszukiwanie elementu najmniejszego
zbior ← [2, 6, 4, 5]
d ← długość(zbior)
min ← zbior[d]
dopóki d ≠ 0 wykonuj
 jeżeli zbior[d] < min
  min ← zbior[d]
 d ← d - 1
wypisz "Element najmniejszy = " + min
Wersja 1.a rozwiązanie problemów z życia codziennego
"paragon - [towar, cena, ilość]"
paragon ← ["WODA", 1.79, 2]
wartosc ← paragon[2] * paragon[3]
wypisz "SUMA PLN " + wartosc
Wersja 1.b
paragon ← ["towar", "cena", "ilosc"]
paragon[1] ← "WODA"
paragon[2] ← 1.79
paragon[3] ← 2
wartosc ← paragon[2] * paragon[3]
wypisz "SUMA PLN " + wartosc
Wersja 2.a
"paragon - [[''towar 1'', cena 1, ilość 1], [''towar 2'', cena 2, ilość 2], ...]"
paragon ← [["WODA", 1, 2], ["MLEKO", 2, 3]]
wartosc ← 0
i ← 1
dopóki i ≤ długość(paragon) wykonuj
 wartosc ← paragon[i][2] * paragon[i][3] + wartosc
 i ← 1 + i
wypisz "SUMA PLN " + wartosc

Przypisy


 1. INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Bibliografia


Linki zewnętrzne