Indeks
ECMAScript
for - instrukcja pętli
function - funkcja
if - instrukcja warunkowa
length - ilość elementów
Math.floor() - zaokrąglenie
Math.max() - największa
Math.min() - najmniejsza
Math.PI - pi (π)
Math.random() - losowa
new - nowy obiekt
push - dodaje element do tablicy
return - zwraca wartość funkcji
this - ten
var - deklaracja zmiennej
średnik ; - koniec instrukcji
{} - blok
[] - tablica
|| - lub
&& - i
= - przypisanie
< - mniejsze
> - większe
== - równe
+ - plus, suma
- - minus, różnica
* - iloczyn
/ - iloraz
% - modulo
// - komentarz
CANVAS
c.beginPath() - rozpocznij ścieżkę
c.canvas.height - wysokość canvas
c.canvas.width - szerokość canvas
c.clearRect() - skasuj prostokąt
c.fill() - wypełnij
c.fillRect() - wypełniony prostokąt
c.fillStyle - kolor wypełnienia
c.lineTo() - linia do
c.moveTo() - przenieść do
c.restore() - przywróć
c.rotate() - obrót
c.save() - zapisz
c.stroke() - rysuj ścieżkę
c.strokeStyle - styl linii
c.strokeRect() - prostokąt
c.translate() - przesunięcie

CSS
nazwy kolorów
rgb() - funkcja RGB
rgba() - funkcja RGBA

HTML5 (API)
clearTimeout() - usuwa opóźnienie
onmousemove - przesunie kursora
setTimeout() - opóźnienie

CSSOM View (DOM)
clientX - pozycja x kursora
clientY - pozycja y kursora
Biblioteka
Zaznacz i przeciągnij wybrany kod

/* Białe tło: */ c.fillStyle = "rgb(255,255,255)"; c.fillRect(0, 0, 476, 476);
// Niebieski odcinek: c.strokeStyle = "blue"; c.beginPath(); c.moveTo(10, 10); c.lineTo(90, 90); c.stroke();
// Czerwony trójkąt: c.fillStyle = "rgba(255,0,0,0.5)"; c.moveTo(10, 10); c.lineTo(90, 90); c.lineTo(10, 90); c.fill();
// INNE for(var i=1; ;i++) { }

Suma punktów: 0

RESTART RESET
WSTECZ DALEJ