Rozkład materiału Rozkład materiału nauczania

Tworzenie stron internetowych 2014/2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/e14.1.1.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
Jolanta Pokorska: Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych. Gliwice: Helion, 2013.
część 1.
Numery stron podręcznika E14.1 Lp. Temat lekcji Pp
(t/n)
Miejsce
w pp
Kompetencje
kluczowe
Środki
dydaktyczne
Zasoby:
[Z] [K] [[P]
[H] 1 Lekcja organizacyjna. BHP, regulamin pracowni, PSO T BHP-(1) 1,4, 9 a,b,c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
13, 15 2 Wprowadzenie. Języki HTML, XML, XHTML. Domena i hosting. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [H]
23 3 Struktura strony WWW. (Składnia języka HTML.) T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
20 4 Kodowanie polskich znaków. (Elementy meta.) T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [K] [H] [P]
27 5 Nagłówki, akapity. Listy. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
30 6 Elementy blokowe strony. Znaki i symbole specjalne. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [K] [Z] [P]
  7 Parametry znaczników HTML. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
21 8 Listy. Tworzenie i formatowanie dokumentu HTML T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [K] [P]
39 9 Tabele. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
43 10 Modyfikacja i zastosowanie tabel. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [K] [P]
Sparwdzian 11 Powtórzenie materiału. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
44, 21 12 Wstawianie grafiki. Edytor tekstu (kodu). T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K] [H]
48, 300 13 Mapy odsyłaczy na obrazkach. Odsyłacze. Klient FTP. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K] [H]
brak 14 Ramki. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
brak 15 Podstrony. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
64 16 Multimedia. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
71 17 Wstawianie multimediów. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
50 18 Formularze. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
50 19 Pola formularzy. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]
73 20 Zdarzenia. Skrypty. Wstawianie skryptów JavaScript. T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K]

21 Powtórzenie materiału - edycja stron WWW T E.14.-1(1-2) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z1][Z2]
  22 Sprawdzian N     a,b,c [Z]
76-81 [H] 23 Style CSS – sposoby umieszczania w dokumencie. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2]
brak 24 Praktyczne przykłady tworzenia stron. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K] [Z]
84 [H] 25 Składnia CSS (jednostki). Reguły stylów. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K]
82 [H] 26 Kaskadowość arkuszy stylów. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [K] [Z]
83 [H] 27 Dziedziczenie. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [K]
87 [H] 28 Selektory T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [K] [Z]
93 [H] 29 Selektory T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K]
95 [H] 30 Pseudoklasy i pseudoelementy. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1]
99 31 Własności tekstu i czcionki T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [P3] [P4]
Sprawdzian 32 Powtórzenie materiału - ocena pracy ucznia. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [K1]
112, 116, 119, 132 33 Model blokowy CSS. Pozycjonowanie bloków. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K] + [Z]
brak 34 Modele formatowania. Praktyczne przykłady tworzenia stron. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K] + [Z]
108 35 Tła i obramowania. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [K] + [Z]
125 36 Obramowania elementów strony. Tabele T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [K] + [Z]
Nr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje
kluczowe
Środki
dydaktyczne
Zasoby:
[Z] [K] [[P]
128-132 37 Pozycjonowanie elementów strony. T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K] + [Z]
138 38 Zamiana wyglądu formularzy. Kursory (IU) T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1], [K] + [Z]
brak 39 Zastosowanie bloków div. Generowanie treści. Drukowanie T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P1] [P2] [K] + [Z]
40 Właściwości odsyłaczy. Selektory. Formatowanie ramek T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [K] + [Z]
brak 41 Praktyczne przykłady formularzy. DHTML T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [K] [Z]
brak 42 Powtórzenie materiału - formatowanie stron WWW T E.14.-1(3-4) 1,4,5,6,7 a,b,c [P] [Z] [H]
  43 Sprawdzian - CSS. N     a,b,c [Z]
185-190 44 Projektowanie stron T E.14.-1(1-4,7) 1,4,5,6,7 a,b,c
191 45 Projekt własnej strony T E.14.-1(1-4,7) 1,4,5,6,7 a,b,c
145 46 Szablon strony na div-ach. T E.14.-1(1-4,7-8) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z1] [Z2]
151 47 Praktyczne przykłady stron na blokach. T E.14.-1(1-4,8) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
159 48 Tworzenie własnej strony opartej o div-y. T E.14.-1(1-4,8) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
296 49 Walidacja strony. T E.14.-1(9) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
297 50 Testowanie strony w przeglądarkach. T E.14.-1(10) 1,4,5,6,7 a,b,c  
298 51 Publikowanie strony internetowej  T E.14.-1(10) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z1] [Z2]
49-50 52 Prezentacja własnej strony. T E.14.-1(9-10) 1,4,5,6,7 a,b,c  
brak 53 Powtórzenie materiału. RWD T E.14.-1(1-4,7-10) 1,4,5,6,7 a,b,c  
160 54 Edytory WYSIWYG T E.14.-1(5) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
162-182 55 Przykładowy edytor T E.14.-1(5-6) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]

56 Środowisko edytora T E.14.-1(5-6) 1,4,5,6,7 a,b,c  
  57 Tworzenie własnej strony przy użyciu edytora T E.14.-1(5-6) 1,4,5,6,7,8 a,b,c  
293 58 Sprawdzanie poprawności strony. T E.14.-1(5-6,9) 1,4,5,6,7,8 a,b,c [Z]
303 59 Testy szybkości wczytywania strony T E.14.-1(10) 1,4,5,6,7,8 a,b,c [Z]
306 60 Testy funkcjonalności strony internetowej T E.14.-1(10) 1,4,5,6,7,8 a,b,c [Z]
308 61 Optymalizacja strony internetowej T E.14.-1(10) 1,4,5,6,7,8 a,b,c [Z]
308 62 Pozycjonowanie strony. T E.14.-1(10) 1,4,5,6,7,8 a,b,c [Z]

63 Powtórzenie materiału -. T E.14.-1(5-6,9,10) 1,4,5,6,7,8 a,b,c
  64 Sprawdzian N     a,b,c [Z]
  65 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c [Z]
  66 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c [Z]
  67 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c [Z]
  68 Zadania i testy egzaminacyjne N
  a,b,c
  69 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c  
  70 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c  
KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
  1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
  3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
  4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
  5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
  6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
  7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
  8. Umiejętność pracy zespołowej.
  9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica