Rozkład materiału Rozkład materiału nauczania

Tworzenie stron internetowych Część 2 2014/2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/e14.1.2.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
Jolanta Pokorska: Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych. Gliwice: Helion, 2013.
E.14.1 Tworzenie stron internetowych Część 2.
Numery stron
podręcznika E14.1
Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w podstawie
programowej
Kompetencje
kluczowe
Środki
dydaktyczne

[Z]ałącznik

[K]arta

[P]lansza

[H] 1 Lekcja organizacyjna. BHP, ROPP, RP, PZO T BHP-(1) 1,4 c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
192 2 Rodzaje grafiki. (Zadania egzaminacyjne) T E.14.1(12) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
193 3 Sposoby zapisu obrazu cyfrowego. T E.14.1(12) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
195, 196 4 Metody pozyskiwania obrazów. Modele barw T E.14.1(12) 1,4,5,6,7 a,b,c [P]
199 5 Formaty plików graficznych T E.14.1(11) 1,4,5,6,7 a,b,c [P]
200 6 Zasady tworzenia grafiki. (Edytor grafiki) T E.14.1(12) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z1] [Z2]
201 7 Modyfikowanie grafiki  (obroty, odbicia, skalowanie)
T E.14.1(16) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]

8 Modyfikowanie grafiki (dopełnianie, kadrowanie) T E.14.1(15) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
  9 Modyfikowanie grafiki. Zadanie z informatora 2.6 T E.14.1(15) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
Sprawdzian 10 Powtórzenie materiału. Galeria zdjęć. Test T E.14.1(15) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z1] [Z2]
204 [H] 11 Tworzenie grafiki na potrzeby strony WWW - warstwy
T E.14.1(11) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
207 12 Tworzenie grafiki z wykorzystaniem warstw T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c  
210 [H] 13 Tło strony internetowej T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
213 [H] 14 Cięcie i wstawianie tła na stronę internetową T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c  
216 [H] 15 Ikona i logo jako elementy strony internetowej T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
217 [H] 16 Tworzenie logo T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
17 Tworzenie logo T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c  
18 Dobór palety barw T E.14.1(14-17) 1,4,5,6,7 a,b,c  
223 [H] 19 Zapisywanie obrazów na potrzeby witryny internetowej T E.14.1(12) 1,4,5,6,7 a,b,c [Z1]
Sprawdzian 20 Powtórzenie materiału. Baner internetowy. Zadanie egzaminacyjne T E.14.1() 1,4,5,6,7 a,b,c [Z]
218 [H] 21 Nawigacja T     a,b,c  
22 Nawigacja T     a,b,c  
220 [H] 23 Mapowanie obrazu T     a,b,c [P] [K]
brak 24 Interfejs programu do tworzenia grafiki wektorowej T     a,b,c [Z]
brak 25 Interfejs programu do tworzenia grafiki wektorowej T     a,b,c [Z]
brak 26 Operacje na obiektach wektorowych T
  a,b,c [Z]
brak 27 Tworzenie grafiki wektorowej na potrzeby strony internetowej T     a,b,c [Z]
brak 28 Tworzenie grafiki wektorowej na potrzeby strony internetowej T     a,b,c [Z]
brak 29 Tworzenie grafiki wektorowej na potrzeby strony internetowej T     a,b,c [Z]
Sprawdzian 30 Tworzenie grafiki wektorowej. Powtórzenie materiału. T
  a,b,c [Z1] [Z2]
228[H] 31 Zasady i standardy tworzenia stron internetowych T     a,b,c [Z]
228[H] 32  oraz wykonania graficznego szablonu witryny. T     a,b,c  
228 [H] 33 Graficzny projekt strony internetowej. Opracowanie projektu T     a,b,c  
228 [H] 34 Graficzny projekt strony internetowej. Użyteczność strony internetowej. T     a,b,c  
229 [H] 35 Graficzny projekt strony internetowej. Układ strony T     a,b,c  
230 [H] 36 Graficzny projekt strony internetowej. Projektowanie strony T     a,b,c  
234 [H] 37 Graficzny projekt strony internetowej. Dobór palety barw T     a,b,c  
Numery stron
podręcznika E14.1
Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w podstawie
programowej
Kompetencje
kluczowe
Środki
dydaktyczne

[Z]ałącznik

[K]arta

[P]lansza

brak 38 Graficzny projekt strony internetowej. T   a,b,c  
brak 39 Graficzny projekt strony internetowej. T     a,b,c  
Sprawdzian 40 Powtórzenie materiału. Graficzny projekt strony. T     a,b,c [Z]
245, braki 41 Metody tworzenia animacji.Tworzenie animacji GIF T     a,b,c [H]
brak 42 Tworzenie animacji CSS3 T     a,b,c [P]
brak 43 Tworzenie animacji CSS3 T     a,b,c [P]
brak 44 Tworzenie animacji CSS3 T     a,b,c [P]
brak 45 Tworzenie animacji CSS3 T     a,b,c [H]
246 46 Tworzenie animacji w technologii flash. T     a,b,c [H1]
246 47 Tworzenie animacji w technologii flash. T     a,b,c [H1]
246 48 Tworzenie animacji w technologii flash. T     a,b,c [H1]
246 49 Tworzenie animacji w technologii flash. T     a,b,c [P]
Sprawdzian 50 Dźwięk. Istota dźwięku. Właściwości dźwięku. T     a,b,c [Z]
271 51 Zapis cyfrowy dźwięku. Formaty plików audio. T     a,b,c
274 52 Edytowanie i obróbka dźwięku T     a,b,c  
274 53 Edytowanie i obróbka dźwięku T     a,b,c
274 54 Edytowanie i obróbka dźwięku T     a,b,c  
281 55 Tworzenie i obróbka filmu. Formaty plików wideo T     a,b,c  
283 56 Planowanie filmu. Tworzenie i obróbka filmu. T     a,b,c  
284 57 Tworzenie i obróbka filmu. T     a,b,c  
58 Tworzenie i edycja filmu T     a,b,c  
59 Tworzenie i edycja filmu T     a,b,c  
Sprawdzian 60 Tworzenie i edycja filmu T     a,b,c [Z]
293 61 Sprawdzanie poprawności strony. N     a,b,c  
294 62 Walidacja strony N     a,b,c  
297 63 Testowanie strony w przeglądarkach N     a,b,c  
298 64 Publikowanie strony internetowej N     a,b,c  
303 65 Testy szybkości wczytywania strony N     a,b,c  
306 66 Testy funkcjonalności strony internetowej N     a,b,c  
308 67 Optymalizacja strony internetowej N     a,b,c  
308 68 Pozycjonowanie strony. N     a,b,c  
  69 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c [Z]
  70 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c [Z]
KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
  1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
  3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
  4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
  5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
  6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
  7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
  8. Umiejętność pracy zespołowej.
  9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica