Rozkład materiału nauczania

Zajęcia specjalizacyjne Aplikacje internetowe, Identyfikacja wizualna 2013/2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/
Autor:
Radosław Kowaluk
Semestr I - Edycja i formatowanie stron internetowych
Numer
jednostki
lekcyjnej
Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w podstawie
programowej
Uwagi

[Z]ałącznik

[K]arta

[P]lansza

1 1. Zajęcia organizacyjne - BHP, RP, PPŻ tak     [Z1] [Z2] [Z3]
2. Podstawa programowa, program nauczania, PSO nie     [Z1] [Z2] [Z3]
3. Wymagania. Hosting i domeny internetowe tak     [Z1] [Z2] [H1]
2 4. Dokument internetowy tak   Hipertekst [P1], [P2]
5. Standard HTML tak   [K]
6. Właściwości strony nie   [K]
3 7. Elementy blokowe tak   [P]
8. Akapity i wyliczenia tak   [K]
9. zaawansowane nie   [K]
4 10. Elementy liniowe tak   [P]
11. Tekst i hiperłącza tak   [K]
12. zaawansowane nie   [K]
5 13. Powtórzenie - Hipertekst nie    
14. Sprawdzian z hipertekstu - referat tak    
15. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
6 16. Kolor, Tła i obramowania tak   Formatowanie
hipertekstu
[P1], [P2]
17. Formatowanie strony tak   [K], [Z]
18. Tło graficzne nie    
7 19. Tekst, Listy tak   [P1], [P2]
20. Formatowanie tekstu i list tak   [K] + [Z]
21. Formatowanie elementów blokowych nie   [K]
8 22. Fonty, Efekty tekstu tak   [P1], [P2]
23. Formatowanie fontu tak   [K] + [Z]
24. Obramowania nie   [K]
9 25. Formatowanie hipertekstu - powtórzenie tak    
26. Sprawdzian z formatowania hipertekstu tak    
27. Ocena i omówienie sprawdzianu tak
10 28. Obrazy tak   Multimedia [P]
29. Grafika i zdjęcia tak   [K]
30. Mapy i ikona strony nie   [K]
11 31. Obiekty tak [P]
32. Grafika i animacja wektorowa tak   [K]
33. Typy MIME nie   [K]
12 34. Ramki tak   [P]
35. podstawowe tak   [K]
36. zaawansowane nie   [K]
13 37. Multimedia - powtórzenie tak    
38. Sprawdzian z obiektów - galeria tak    
39. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
Semestr I - Edycja i formatowanie stron internetowych
Numer
jednostki
lekcyjnej
Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w podstawie
programowej
Uwagi Pomoce
14 40. Modele Box i Line tak   Formatowanie
obiektów
[P1], [P2]
41. Formatowanie obiektu tak   [K] + [Z]
42. Formatowanie menu nie    
15 43. Pozycjonowanie, Wartości i jednostki tak   [P1], [P2]
44. Pozycjonowanie obiektu tak   [K] + [Z]
45. Układy stron nie    
16 46. Obraz, Typy mediów tak   [P1], [P2]
47. Formatowanie ramek tak   [K] + [Z]
48. Formatowanie witryn nie   [K]
17 49. Formatowanie obiektów internetowych - powtórzenie tak    
50. Sprawdzian z formatowania obiektów tak    
51. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
18 52. Tabele tak   Struktury [P]
53. podstawowe tak   [K]
54. zaawansowane nie   [K]
19 55. Formularze tak   [P]
56. podstawowe tak   [K]
57. zaawansowane nie   [K]
20 58. Suplement tak   [P]
59. podstawowe tak [K]
60. zaawansowane nie   [K]
21 61. Struktury - powtórzenie tak    
62. Sprawdzian ze struktur - aplikacja tak    
63. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
22 64. Tabele, Drukowanie tak   Formatowanie
 struktur
[P1], [P2]
65. Formatowanie tabel tak   [K] + [Z]
66. Tabele anonimowe nie   [K] + [Z]
23 67. Interfejs użytkownika, Generowanie treści tak   [P1], [P2]
68. Formatowanie formularzy + plik(ZIP) tak   [K] + [Z]
69. Zawartość anonimowa + plik(ZIP) nie   [K] + [Z]
24 70. Selektory, Kaskadowość i dziedziczenie tak   [P1], [P2], [P3]
71. Wstęp do DHTML tak   [K] + [Z]
72. Suplement, domyślny arkusz indeks CSS nie   [P1], [P2], [P3]
25 73. Formatowanie struktur - powtórzenie tak    
74. Sprawdzian z programowania i struktur tak    
75. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
26 76. Projekt witryny (X)HTML + CSS tak      
77. Projekt witryny (X)HTML + CSS tak      
78. Projekt witryny (X)HTML + CSS tak      
27 79. Ocena i omówienie projektów tak      
80. Ocena i omówienie projektów tak      
81. Ocena i omówienie projektów tak      
28 82. Poprawa projektów nie      
83. Poprawa projektów nie      
84. Poprawa projektów nie