Rozkład materiału nauczania

Tworzenie aplikacji internetowych 2014/2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/e14.3.1.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
Jolanta Pokorska: Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych Część 3. . Gliwice: Helion, 2014.
Tworzenie aplikacji internetowych
Numery stron podręcznika Lp. Temat lekcji Pp
(t/n)
Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne Zasoby:
[Z] [K] [[P]

1 Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO T BHP-(1) 1,4, 9 a,b,c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
9 2 Podstawy programowania. Podstawowe pojęcia T E.14.-3(3)
a,b,c [Z1]
14 3 Algorytmy. Reprezentacja algorytmów T E.14.-3(3)
a,b,c
18
4 Cechy algorytmów T E.14.-3(3)
a,b,c
19 5 Klasyfikacja algorytmów T E.14.-3(3)
a,b,c
21
6 Implementacja algorytmów T E.14.-3(3)
a,b,c
21 7 Złożoność obliczeniowa algorytmu T E.14.-3(3)
a,b,c
23 8 Przykłady algorytmów T E.14.-3(3)
a,b,c
25 9 Narzędzia programistyczne T E.14.-3(3)
a,b,c [Z1]
Sprawdzian 10 Utrwalenie poznanych wiadomości
T E.14.-3(3)
a,b,c [Z1] [Z2]
47 11 Skrypty po stronie klienta - JavaScript. Wprowadzenie T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
48 12 Struktura języka JavaScript T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
50 13 Składnia języka JavaScript T E.14.-3(9)
a,b,c [Z]
brak 14 Konwencje leksykalne T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
53 15 Typy T E.14.-3(1,9)
a,b,c [P]
brak 16 Konwersja typów T E.14.-3(1,9)
a,b,c [P] [Z1]
53 17 Operatory T E.14.-3(9)
a,b,c [P] [Z1]
braki 18 Operatory T E.14.-3(9)
a,b,c [P]

19 Wyrażenia T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
Sprawdzian 20 Utrwalenie poznanych wiadomości
T E.14.-3(9)
a,b,c [Z]
56 21 Instrukcje sterujące T E.14.-3(4,9)
a,b,c [P] [Z1] [Z2]
57
22 Instrukcja warunkowa (if, if else) T E.14.-3(4,9)
a,b,c [Z1] [Z2]
58
23 Instrukcja switch T E.14.-3(4,9)
a,b,c [P] [Z1]
59 24 Pętle (for, while, do while) T E.14.-3(9)
a,b,c [Z1] [Z2]
62 braki 25 Pętle (break, continue) T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
63 26 Funkcje T E.14.-3(9)
a,b,c [P] [Z1] [Z2]

27 Definiowanie funkcji T E.14.-3(9)
a,b,c [P] [Z1] [Z2]
65
28 Zasięg zmiennych, rekurencja T E.14.-3(9)
a,b,c [P] [Z]
66
29 Funkcje wbudowane (globalne) T E.14.-3(9)
a,b,c [P] [Z1] [Z2]
Sprawdzian 30 Utrwalenie poznanych wiadomości
T E.14.-3(9)
a,b,c [Z]
70 [H] 31 Obiekty T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
72 [H] 32 Obiekty T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
75 brak 33 Obiekty wbudowane JavaScript (global,Object,Function) T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
75 [H] 34 Obiekt String T E.14.-3(9)
a,b,c [P]

35 Obiekt String T E.14.-3(9)
a,b,c
76 [H] 36 Obiekt Date T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
Nr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza

37 Obiekt Date T E.14.-3(9)
a,b,c
79 [H] 38 Obiekt Array T E.14.-3(9)
a,b,c

39 Obiekt Array T E.14.-3(9)
a,b,c
Sprawdzian 40 Utrwalenie poznanych wiadomości
T E.14.-3(9)
a,b,c [Z]
brak
41 Obiekt Boolean T E.14.-3(9)
a,b,c [P] [H]
brak 42 Obiekt Number T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
brak 43 Obiekt Number T E.14.-3(9)
a,b,c
brak 44 Obiekt Math T E.14.-3(9)
a,b,c [P]
brak 45 Obiekt Math T E.14.-3(9)
a,b,c
braki 46 Obiekt RegExp T E.14.-3(9)
a,b,c
110 47 Obiekt RegExp T E.14.-3(9)
a,b,c
brak 48 Obiekt Error T E.14.-3(9)
a,b,c
brak 49 Obiekt JSON T E.14.-3(9)
a,b,c
Sprawdzian 50 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)
a,b,c
brak 51 Program T E.14.-3(9)
a,b,c
brak 52 Tryb ścisły T E.14.-3(9)
a,b,c
brak 53 Wyjątki T E.14.-3(9)
a,b,c

54 Projekt T E.14.-3(9)
a,b,c

55 Projekt T E.14.-3(9)
a,b,c

56 Projekt T E.14.-3(9)
a,b,c

57 Projekt T E.14.-3(9)
a,b,c

58 Projekt T E.14.-3(9)
a,b,c
  59 Projekt T E.14.-3(9)
a,b,c
Sprawdzian 60 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)
a,b,c

61 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

62 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

63 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

64 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c


KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
 1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
 2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
 3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
 5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
 7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
 8. Umiejętność pracy zespołowej.
 9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica

Planowany Rozkład materiału nauczania

Tworzenie aplikacji internetowych 2015/2016

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/e14.3.2.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
Jolanta Pokorska: Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych Część 3. . Gliwice: Helion, 2014.
Tworzenie aplikacji internetowych
Numery stron podręcznika Lp. Temat lekcji Pp
(t/n)
Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne Zasoby:
[Z] [K] [[P]

1 Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO T BHP-(1) 1,4, 9 a,b,c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
9-25 2 Przypomnienie wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c
26 3 Etapy tworzenia programu T E.14.-3(9)

a,b,c

4 Etapy tworzenia programu T E.14.-3(9)

a,b,c
28 5 Dokumentacja programu T E.14.-3(9)

a,b,c

6 Dokumentacja programu T E.14.-3(9)

a,b,c
29 7 Istota programowania obiektowego T E.14.-3(9)
a,b,c

8 Istota programowania obiektowego T E.14.-3(9)

a,b,c
brak 9 Programowanie zorientowane obiektowo T E.14.-3(9)

a,b,c

10 Programowanie zorientowane obiektowo T E.14.-3(9)

a,b,c
337 11 Testowanie aplikacji T E.14.-3(9)

a,b,c
338 12 Zagrożenia T E.14.-3(9)

a,b,c
340 13 Dokumentowanie aplikacji T E.14.-3(9)

a,b,c
nd
14 Przykładowe testy egzaminacyjne
T E.14.-3(9)

a,b,c

15 Omówienie testu
T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 16 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c
83 17 Obiekty DOM T E.14.-3(9)

a,b,c

18 Obiekty DOM T E.14.-3(9)

a,b,c
85 mało 19 Obiekt Window T E.14.-3(9)

a,b,c

20 Obiekt Window T E.14.-3(9)

a,b,c
85 mało 21 Obiekt Document T E.14.-3(9)

a,b,c

22 Obiekt Document T E.14.-3(9)

a,b,c
89 mało 23 Obiekt History T E.14.-3(9)

a,b,c

24 Obiekt History T E.14.-3(9)

a,b,c

25 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

26 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

27 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

28 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

29 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

30 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

31 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 32 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c
90 33 Obiekt Location T E.14.-3(9)

a,b,c

34 Obiekt Location T E.14.-3(9)

a,b,c
91 braki 35 Obiekt link, anchor, images T E.14.-3(9)

a,b,c
92 36 Obiekt form T E.14.-3(9)

a,b,c
Nr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza
brak 37 Obiekt Element T E.14.-3(9)

a,b,c
brak
38 Obiekt Navigator T E.14.-3(9)

a,b,c
brak 39 Obiekt Screen T E.14.-3(9)

a,b,c

40 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

41 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

42 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

43 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

44 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

45 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

46 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

47 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 48 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c
95 49 Obsługa zdarzeń T E.14.-3(9)

a,b,c
braki
50 Obsługa zdarzeń Obiekt Event T E.14.-3(9)

a,b,c
99 51 Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej T E.14.-3(9)

a,b,c

52 Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej T E.14.-3(9)

a,b,c
106 53 Walidacja formularzy T E.14.-3(9)

a,b,c

54 Walidacja formularzy T E.14.-3(9)

a,b,c
115 55 Testowanie skryptów T E.14.-3(9)

a,b,c

56 Testowanie skryptów T E.14.-3(9)

a,b,c

57 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

58 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

59 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

60 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

61 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

62 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

63 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 64 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c

65 Biblioteka jQuery. Opis biblioteki T E.14.-3(9)

a,b,c

66 Opis biblioteki T E.14.-3(9)

a,b,c

67 Zdarzenia biblioteki jQuery T E.14.-3(9)

a,b,c

68 Zdarzenia biblioteki jQuery T E.14.-3(9)

a,b,c

69 Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej T E.14.-3(9)

a,b,c

70 Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej T E.14.-3(9)

a,b,c

71 Walidacja formularzy T E.14.-3(9)

a,b,c

72 Walidacja formularzy T E.14.-3(9)

a,b,c

73 Projekt T
E.14.-3(9)

a,b,c


74 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

75 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

76 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

77 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

78 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

79 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 80 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,cNr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza

81 Ajax. Wprowadzenie T E.14.-3(9)

a,b,c

82 Obiekt XMLHttpRequest T E.14.-3(9)

a,b,c

83 Obiekt XMLHttpRequest T E.14.-3(9)

a,b,c

84 Obiekt XMLHttpRequest T E.14.-3(9)

a,b,c

85 Żądania Ajax T E.14.-3(9)

a,b,c

86 Żądania Ajax T E.14.-3(9)

a,b,c

87 Żądania Ajax T E.14.-3(9)

a,b,c

88 Żądania Ajax T E.14.-3(9)

a,b,c

89 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

90 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

91 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

92 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

93 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

94 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

95 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 96 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c

97 Egzaminy z kwalifikacji
T E.14.-3(9)

a,b,c

98 Egzaminy z kwalifikacji T E.14.-3(9)

a,b,c

99 Próbny z kwalifikacji T E.14.-3(9)

a,b,c

100 Próbny z kwalifikacji T E.14.-3(9)

a,b,c

101 Próbny z kwalifikacji T E.14.-3(9)

a,b,c

102 Próbny z kwalifikacji T E.14.-3(9)

a,b,c

103 Omówienie wyników T E.14.-3(9)

a,b,c

104 Omówienie wyników T E.14.-3(9)

a,b,c

105 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

106 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

107 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

108 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

109 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

110 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c

111 Projekt T E.14.-3(9)

a,b,c
Sprawdzian 112 Utrwalenie poznanych wiadomości T E.14.-3(9)

a,b,c

113 Zadania i testy egzaminacyjne T E.14.-3(9)

a,b,c

114 Zadania i testy egzaminacyjne T E.14.-3(9)

a,b,c

115 Zadania i testy egzaminacyjne T E.14.-3(9)

a,b,c

... Zadania i testy egzaminacyjne T E.14.-3(9)

a,b,c

120 Zadania i testy egzaminacyjne T
E.14.-3(9)

a,b,c


KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
 1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
 2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
 3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
 5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
 7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
 8. Umiejętność pracy zespołowej.
 9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica